Novopazarska Banja

Novopazarska banja Novopazarska banja se nalazi u južnoj Srbiji na dva i po kilometra severoistočno od Novog Pazara – na 504 m nadmorske visine.  Banja ima više izvora vode koja je po hemijskom sastavu sumporovito kisela hiperterme (50o – 52o). U terapijske svrhe koristi se kupanjem. Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja kako terenskih tako i kompletnih fizičko- hemijskih analiza, zaključuje se da ispitivana mineralna voda iz Novopazarske banje pripada kategoriji natrijum-hidrokarbonatnih sulfidnih hipertermi. Nosilac zdravstvene funkcije je Zavod koji raspolaže najsavremeni-jom opremom i brojnim stručnim kadrom, što ga svrstava među vodeće rehabilitacione centre u Srbiji. Program lečenja i reha-bilitacije pacijenata u Zavodu obuhvata kompleks balneo-fizio-medikamentnih procedura.  Zgrada Zavoda i staro tursko kupa-tilo, sa restoranom i sobama za smeštaj , nalaze se u parku koji se prostire na oko 4.000 hektara.
Osim lečilišne, banja ima i rekrea-tivnu i izletničku funkciju; s obzirom na dobro opremljene sportske terene i šumsko okruženje (smeštena je u podgorini planine Rogozne – 1514m) i na nadmorsku visinu, ima karakter i klimatskog lečilišta.  Blizina Novog Pazara, sa okolinom bogatom kulturno-istorijskim spo-menicima iz mnogih epoha, čini boravak u banji nezaboravnim: veliki broj džamija starih nekoliko vekova, Petrova crkva (9. vek), manastiri – Đurđevi Stupovi (12. vek), Sopoćani (13. vek). Nedaleko od banje je i vrelo Raške, okolne šume bogate su raznovrsnom divljači, a reka ribom. U blizini su i izletišta Vrbnik i Rajčinovića banja (12 km), u podnožju ogranaka Golije.

Novopazarska banja Vremenska prognoza za narednih 5 dana

°C - °C°C - °C°C - °C°C - °C°C - °C

Lukovska banja 2

Lukovska banja 2

Niška Banja smeštaj Vujović

Niška Banja smeštaj Vujović

naša anketa

Vrnjačka Banja
Sokobanja
Banja Vrujci
Prolom Banja
Ribarska Banja
Lukovska Banja
Banja Vrdnik
Niska Banja
Atomska banja Gornja Trepca