Novopazarska Banja

Novopazarska banja Novopazarska banja se nalazi u južnoj Srbiji na dva i po kilometra severoistočno od Novog Pazara – na 504 m nadmorske visine.  Banja ima više izvora vode koja je po hemijskom sastavu sumporovito kisela hiperterme (50o – 52o). U terapijske svrhe koristi se kupanjem. Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja kako terenskih tako i kompletnih fizičko- hemijskih analiza, zaključuje se da ispitivana mineralna voda iz Novopazarske banje pripada kategoriji natrijum-hidrokarbonatnih sulfidnih hipertermi. Nosilac zdravstvene funkcije je Zavod koji raspolaže najsavremeni-jom opremom i brojnim stručnim kadrom, što ga svrstava među vodeće rehabilitacione centre u Srbiji. Program lečenja i reha-bilitacije pacijenata u Zavodu obuhvata kompleks balneo-fizio-medikamentnih procedura.  Zgrada Zavoda i staro tursko kupa-tilo, sa restoranom i sobama za smeštaj , nalaze se u parku koji se prostire na oko 4.000 hektara.
Osim lečilišne, banja ima i rekrea-tivnu i izletničku funkciju; s obzirom na dobro opremljene sportske terene i šumsko okruženje (smeštena je u podgorini planine Rogozne – 1514m) i na nadmorsku visinu, ima karakter i klimatskog lečilišta.  Blizina Novog Pazara, sa okolinom bogatom kulturno-istorijskim spo-menicima iz mnogih epoha, čini boravak u banji nezaboravnim: veliki broj džamija starih nekoliko vekova, Petrova crkva (9. vek), manastiri – Đurđevi Stupovi (12. vek), Sopoćani (13. vek). Nedaleko od banje je i vrelo Raške, okolne šume bogate su raznovrsnom divljači, a reka ribom. U blizini su i izletišta Vrbnik i Rajčinovića banja (12 km), u podnožju ogranaka Golije.

Novopazarska banja Vremenska prognoza za narednih 5 dana

°C - °C°C - °C°C - °C°C - °C°C - °C

letnjikovac u parku Niška Banja

letnjikovac u parku Niška Banja

Niška Banja smeštaj Živković

Niška Banja smeštaj Živković

naša anketa

Vrnjačka Banja
Sokobanja
Banja Vrujci
Prolom Banja
Ribarska Banja
Lukovska Banja
Banja Vrdnik
Niska Banja
Atomska banja Gornja Trepca